Kajak  dwuosobowy   80 zł / dzień 

Kajak jednoosobowy    60 zł / dzień 

Wynajęcie kajaka dwuosobowego na weekend   100 zł  

Wynajęcie kajaka jednoosobowego  na weekend  120 zł 

Transport kajaków 2 zł / km 

Transport kajaków liczymy za jednorazowe zawiezienie kajaków w miejsce startu i powrót do bazy oraz za odbiór kajaków z końca spływu i powrót do bazy. Jednorazowo możemy zabrać do 15 kajaków.

Rezerwacja spływu : warunek 50% zaliczki . W przypadku złej pogody przenosimy na inny termin .

W przypadku braku obecności zaliczka przepada.

 

Regulamin wypożyczalni kajaków

KLUBU TURYSTYKI KAJAKOWEJ REJAK SŁAWIĘCICE :

 

1.Wypożyczanie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem.

2.Wypożyczalnia nie organizuje spływów kajakowych jedynie udostępnia i wypożycza sprzęt. Spływy są organizowane we własnym zakresie przez uczestników i na własną odpowiedzialność.

3.Aby wypożyczyć sprzęt należy zostawić dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy).

4.W przypadku jeśli wydający sprzęt uzna klienta za niewiarygodnego, bez uzasadnienia może odmówić wypożyczenia sprzętu. Nie będą również obsługiwane osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a także osoby niepełnoletnie.

5.Wypożyczenie sprzętu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

6.Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem jakościowym i ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są kamizelki asekuracyjne, których wypożyczający musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

7.Sprzęt zwracany do wypożyczalni powinien być w stanie umożliwiającym ponowne wypożyczenie.

8.Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu ustalonym wcześniej przez Wypożyczającego i Wypożyczalnie.

9.Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu na warunkach ustalonych z Wypożyczalnią.

10.Za sprzęt nie zwrócony w terminie Wypożyczalnia może pobrać dodatkową opłatę w wysokości 100% dobowej należności za wypożyczenie.

11.Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za nie, za ich zachowanie i ewentualne szkody.

12. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie, a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać, na rzecz innych osób.

13. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływów.

14.Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na jej terenie samochody, a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury.

15. Wcześniejsze, niż to ustalono, terminy, miejsca i godziny zakończenia spływów muszą być zaakceptowane przez wypożyczalnie i mogą być zrealizowane wyłącznie na jej warunkach.

16.Osoby naruszające regulamin wypożyczalni będą zobowiązane do zakończenia pływania wypożyczonym sprzętem niezależnie od czasu przebywania na wodzie bez prawa zwrotu pieniędzy.

17.Wypożyczający zobowiązany jest do stosowania się do poleceń wydawanych przez Wypożyczalnie oraz służb do tego uprawnionych.

18.Za zgubienie, kradzież oraz zniszczenia nieodwracalne sprzętu wypożyczający zwraca jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień jego zamortyzowania.

Za przedziurawienie w zależności od wielkości uszkodzenia od 100zł do 400 zł.

19.Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Wypożyczalni.

 

Podpisy osób wypożyczających sprzęt :

 

 

Imię i nazwisko i podpis  data wypożyczenia

Numer dowodu

1.

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

12